Máy bơm công nghiệp: Bơm nước, Bơm cứu hỏa, Bơm hóa chất xăng dầu: